Väylä 3/12

Par 4 – Hcp 5/6

väyläkartta väylä 3
väylä 3 tiipaikka

Kolmas väylä on par 4, joka vaatii tarkkuutta ja itseluottamusta.
Vasemmalla vaanii out ja edessä vesi.

väylä 3 väylälyönti

Jos aiot veden yli avauksella, lyönnin pituus on oltava ilmassa
keltaisilta yli 170 metirä ja punaisilta 145 metriä.

väylä 3 griini

Lähestyminen pienelle, ylösnostetulle viheriölle vaatii tarkkuutta.
Viheriön edessä oleva lampi nielaisee lyhyeksi jääneen lyönnin,
ja pitkä jää jompaankumpaan takana väijyvään hiekkaesteeseen.

Väyläsponsorit