Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille

Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille -hanke on kolmen golfseuran yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa ovat mukana Rantasalmi Golf ry Rantasalmelta, Kerigolf ry Savonlinnasta ja Kartanogolf ry Joroisista.

Itä-Suomen golfseuroilla jäsenten keski-ikä nousee, jolloin heidän harrastamisensa hiipuu ja lopulta he jättäytyvät pois toiminnasta. Jäsenten ikäjakauma ennakoi voimakasta jäsenmäärän pudotusta lähivuosina.

Hankkeen ensisijainen tavoite on kasvattaa siihen osallistuvien golfseurojen jäsenmäärää ja säilyttää näin golfharrastuksen ja seurojen elinvoima tulevaisuudessa.

Tavoitteena on saada uusia jäseniä kaikista ikäluokista. Kahden vuoden aikana tavoite innostaa golfin pariin 600 uutta harrastajaa.

Seuroille kehitetään markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, jossa on mietitty millä toimenpiteillä ja välineillä tavoitteet saavutetaan. Hankkeeseen palkataan henkilö koordinoimaan projektia ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa.

Hanke tuottaa seuroille elinvoimastrategian/toimintamallin uusien jäsenten hankintaan ja heidän sitouttamiseen yhdistyksen toimintaan (palvelupolku-ajattelu). Toimintamallin avulla päivitetään ihmisten mielikuvaa lajista ja tehdään lajin pariin tuleminen helpoksi.

Hanke toteutettiin ajalla 1.3.2019-30.9.2021

Hankesuunnitelmaan asetetut tavoitteet saavutettiin onnistuneesti. Hankkeen aikana vuosina 2019-2021 mukana oleviin golfseuroihin liittyi yhteensä 756 jäsentä.  Avoimet tutustumistapahtumat houkuttelivat 978 osallistujaa kokeilemaan lajia sekä eri tapahtumissa tavoitimme 4900 henkilöä.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin tarkemmin:

Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille Loppuraportti 30.9.2021

Hanke logo