RANTASALMI GOLF RY

 

 

SYYSKOKOUS , PÖYTÄKIRJA

 

Paikka:   Pehtoorin talo

Aika:                        12.12.2014 klo 18:00-18:45

      

 

 1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja Ari Korhonen avasi kokouksen ja kertoi terveiset Suomen Golfgaalasta 27.11 ja sieltä saadusta palkinnosta, jossa Rantasalmi Golf palkittiin parhaiten järjestetystä juniorikisasta. Ari esitti suuret kiitokset kaikille kisan järjestelyihin osallistuneille erinomaisesti hoidetusta työstä.

   

 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

       Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Korhonen ja sihteeriksi Pentti Kovanen

   

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

       Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Sorjonen ja Touko Sorjonen, jotka

       toimivat myös äänenlaskijoina.

   

 4. Kokouksen osanottajien toteaminen

  Kokoukseen osallistui 24 henkilöä. Osanottajat liitteenä erillisellä listalla.

   

 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

   

 6. Esityslistan hyväksyminen

  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

   

 7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

  Varapuheenjohtaja Arja Sistonen esitteli Rantasalmi Golfin ja eri toimikuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2015. Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin.

   

 8. Jäsen- ja pelikausimaksut vuodelle 2015

  Hallitus esitti että kaudelle 2015 jäsen- ja pelikausimaksut pidettäisiin ennallaan, eli alla mainittuina:

   

LIITTYMISMAKSUT

Ei liittymismaksua

0 €

JÄSENMAKSUT

Aikuiset

75 €

Puoliso

75 €

Juniorit alle 22 vuotiaat

40 €

PELIKAUSIMAKSU

   

Kausimaksu aikuiset (jäsen)

170 €

Kausimaksu juniorit (jäsen)

100 €

Vieraspelaajan kausipelioikeus (toisen seuran jäsen) Aikuinen

200 €

Vieraspelaajan kausipelioikeus (toisen seuran jäsen) Juniori

120 €

   

 

Nykyisistä jäsenmaksuista todettiin, että ”kentältä” ei ole kuulunut kielteisiä kommentteja. Jäsenmaksut kaudelle 2015 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina.

 

 1. Talousarvio vuodelle 2015

  Puheenjohtaja esitteli Toiminnanjohtaja Lasse Huttusen laatiman talousarvion vuodelle 2015. Syyskokous oli tyytyväinen esitettyyn talousarvioon hyväksyi sen ilman muita kommentteja.

   

 2. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2015

  Tilintarkastajaksi valittiin Eero Saramäki, varalle KS-tilintarkastus oy

   

 3. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

  Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Saija Räisänen ja Mika Myllys valittiin yksimielisesti uudelle toimikaudelle.

      

 4. Muut asiat

  Muita asioita ei noussut esityslistalle.

   

 5. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18:45, jonka jälkeen nautittiin Kiiverin Mirjan ja ”aputonttujen” loihtima herkullinen Joulupäivällinen.

   

  ______________________                                                                                       _______________________

  Ari Korhonen, puheenjohtaja                                                                                       Pentti Kovanen, sihteeri

  Pöytäkirjan tarkastajat:

  ______________________                                                                                       _______________________

  Maija Sorjonen                                                                                                           Touko Sorjonen